http://www.agh.edu.pl https://wgig.agh.edu.pl
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Witaj

Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]

Projekty badawcze

Granty badawcze

  • Racjonalizacja modelu i wielkości kopalni węgla kamiennego w nawiązaniu do uwarunkowań gospodarczych początku XXI wieku. 18.18.100.489, 2000-2001 (prof. dr hab. inż. Roman Magda)

  • Zakład górniczy w kontrolingowym zarządzaniu wynikiem finansowym, 18.18.100.764, 2002-2003 (prof. dr hab. Maria Sierpińska)

  • Badania nad możliwością składowania odpadów bądź ich gospodarczego wykorzystania jako podsadzki w wyrobiskach poeksploatacyjnych w świetle uwarunkowań związanych z aktualnie wprowadzanymi dyrektywami Unii Europejskiej, 18.25.100.923, 2003-2006, (prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański)

  • Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji wspomagania decyzji dla poprawy efektywności zarządzania zakładem górniczym i spółką węglową, 18.25.100.995, 2004-2007, (prof. dr hab. Maria Sierpińska)

  • Ocena ekonomicznej efektywności częściowej substytucji węgla kamiennego biomasą w aspekcie spełnienia ustawowych wymagań produkcji energii ze źródeł odnawialnych do 2010 roku i ochrony środowiska przyrodniczego, 18.25.100.74, 2005-2007, (prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński)

  • Metoda zabezpieczenia wyniku finansowego wytwórcy energii elektrycznej bazującego na węglu kamiennym, 18.18.100.114, 2006-2007, (prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński)

  • Opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania produkcją w kopalniach węgla kamiennego, 18.18.100.110, 2006-2009, (prof. dr hab. inż. Roman Magda)

  • Analiza możliwości poprawy efektywności ekonomiczno-finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych,18.18.100.181, - 2009(prof. dr hab. inż. Zdzisław Gałaś)


Granty rozwojowe

  • Opracowanie systemu informatycznego wspomagania zarządzania technicznymi środkami produkcji w górnictwie węgla kamiennego, 17.17.100.227, 2007- , (dr inż. Jan Jasiewicz)


Granty celowe

  • Opracowanie skomputeryzowanego systemu optymalizacji projektowania robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w górniczej grupie kapitałowej, 16.16.100.911, 2003-2004, (prof. dr hab. inż. Roman Magda)

All rights reserved © 2010 Akademia Górniczo-Hutnicza

Deklaracja dostępności