http://www.agh.edu.pl https://wgig.agh.edu.pl
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Witaj

Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]

Badania statutowe

Tematy badań realizowanych w 2009 roku

I. Efektywność i zarządzanie w górnictwie surowców skalnych. Etap II
Numer umowy: 11.11.100.266
Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Zdzisław Gałaś

II. Wybrane problemy ekonomiki, zarządzania i modelowania procesów oraz likwidacji składowisk odpadów w przemyśle wydobywczym. Etap II
Numer umowy: 11.11.100.279
Kierownik pracy: prof. zw. dr hab. inż. Roman Magda

Zadania badawcze realizowane w ramach tematu:

1. Analiza i ocena efektywności podmiotów gospodarczych w górnictwie.
Kierownik zadania: dr inż. Ignacy Łuczak

2. Techniczno-ekonomiczne modelowanie i optymalizacja w projektowaniu inżynierskim dla potrzeb przemysłu wydobywczego.
Kierownik zadania: prof. zw. dr hab. inż. Roman Magda.

3. Wykorzystanie budownictwa podziemnego do izolacji zlikwidowanych składowisk odpadów w świetle uwarunkowań Unii Europejskiej.
Kierownik zadania: prof. zw. dr hab. inż. Bronisław Barchański

4. Zarządzanie kopalniami i spółkami w świetle zastosowania innowacyjnych rozwiązań.
Kierownik zadania: prof. dr hab. inż. Tadeusz Sęk

5. Metody analizy i optymalizacji procesu produkcyjnego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego.
Kierownik zadania: prof. dr hab. inż. Ryszard Snopkowski

6. Identyfikacja i realizacja celów w procesie zarządzania przedsiębiorstwami górniczymi na świecie i w Polsce – aktualne tendencje i kierunki rozwoju.
Kierownik zadania: prof. dr hab. Maria Sierpińska

III. Ocena krajowych zasobów energii odnawialnej i ich efektywnego wykorzystania w aspekcie ochrony środowiska. Budowa stanowiska badawczego. Etap II
Numer umowy: 11.11.100.275
Kierownik pracy: prof. zw. dr hab. inż. Ireneusz Soliński

All rights reserved © 2010 Akademia Górniczo-Hutnicza

Deklaracja dostępności