http://www.agh.edu.pl https://wgig.agh.edu.pl
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Witaj

Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]

Badania własne

Tematy badań realizowanych w 2009 roku

Temat: Wstępne opracowanie możliwości wykorzystania metod taksonomicznych na potrzeby analizy kondycji finansowej kopalń węgla kamiennego (Etap III)
Numer umowy: 10.10.100.202
Kierownik: mgr inż. Marta Sukiennik

Temat: Wykorzystanie rozkładów prawdopodobieństwa w ocenie efektywności układu kombajn-obudowa-przenośnik dla przodków ścianowych kopalń węgla kamiennego (Etap III)
Numer umowy: 10.10.10.203
Kierownik: mgr inż. Aneta Napieraj

Temat: Badanie regionalnego zróżnicowania poziomu popytu na węgiel kamienny w segmencie odbiorców indywidualnych w Polsce i jego wykorzystanie do budowy strategii dystrybucji wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego. (Etap I)
Numer umowy: 10.10.10.373
Kierownik: dr inż. Paweł Bogacz

Temat: Wieloaspektowość strategii rozwoju przemysłu górniczego oraz narzędzia jej implementacji. (Etap I).
Numer umowy: 10.10.10.374
Kierownik: dr inż. Barbara Kowal

Temat: Zarządzanie kosztami w cyklu życia projektu górniczo-geologicznego.
Numer umowy: 10.10.10.375
Kierownik: dr inż. Arkadiusz Kustra

Temat: Opracowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi regionu dla potrzeb przemysłu wydobywczego. (Etap I)
Numer umowy: 10.10.10.376
Kierownik: dr inż. Mieczysław Ślósarz

All rights reserved © 2010 Akademia Górniczo-Hutnicza

Deklaracja dostępności