http://www.agh.edu.pl https://wilgz.agh.edu.pl
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Witaj

Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]

O Katedrze


Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH jest kontynuatorką badań naukowych i kształcenia studentów w dziedzinie ekonomiki i zarządzania, których początki sięgają 1922 roku, kiedy to na Wydziale Górniczym powstała Katedra Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych i Prawa Górniczego. Katedra nie odcinając się od swych górniczych korzeni ciągle rozszerza zakres podejmowanej problematyki. Dziś obok tradycyjnych zagadnień leżących w sferze jej zainteresowań - ekonomiki przedsiębiorstwa górniczego, restrukturyzacji kopalń węgla kamiennego i organizacji robót górniczych - pracownicy Katedry podejmują problematykę: modelowania produkcji przemysłowej, analizy finansowej przedsiębiorstwa, zarządzania produkcją, marketingu i analizy strategicznej. Działalność naukowa prowadzona jest w pięciu Pracowniach:
  • Pracowni Projektowania i Restrukturyzacji w Przemyśle,
  • Pracowni Marketingu i Modelowania Procesów w Przemyśle,
  • Pracownia Ekonomiki i Diagnostyki Prawno-Podatkowej Przedsiębiorstw,
  • Pracowni Finansów,
  • Pracowni Zarządzania i Informatyki w Przemyśle,
Potencjał kadrowy Katedry w grupie pracowników naukowo-badawczych to 2 profesorów, 8 doktorów habilitowanych na stanowisku profesora, 8 doktorów na stanowiskach adiunktów oraz 6 magistrów na stanowiskach asystentów. Sprawny przebieg procesu dydaktycznego i badań naukowych zabezpiecza ponadto grupa 3 pracowników administracyjno-technicznych.Ogółem Katedra zatrudnia 27 osób.

All rights reserved © 2010 Akademia Górniczo-Hutnicza

Deklaracja dostępności