http://www.agh.edu.pl http://www.gorn.agh.edu.pl
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Witaj

Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]

Profil użytkownika

Patrycja Bąk

 dr hab., adiunkt

Pokój: 312b, pawilon A-1, III p.
Telefon: 012-617-21-86
pbak@agh.edu.pl
Termin konsultacji: poniedziałek, 11:00-12:00
Komunikaty użytkownika: tutajPublikacje

Lista publikacji w roku 2017


  Brak publikacji

  Publikacje

  Lista publikacji w roku 2016


   • Costs of corporate bond issue in coal mining companies / Agata Sierpińska-Sawicz, Patrycja Barbara BĄK // Contemporary Economics ; ISSN 2084-0845. — Tytuł poprz.: Współczesna Ekonomia ; ISSN: 1897-9254. — 2016 vol. 10 iss. 2, s. 99–111. — Bibliogr. s. 110–111, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/8l1IPa

   • Kultura korporacyjna a czynnik ludzki w polskich przedsiębiorstwach wydobywczych — Corporate culture and the human factor in the Polish mining companies / Marta SUKIENNIK, Patrycja BĄK, Mariusz KAPUSTA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 125–134. — Bibliogr. s. 134, Streszcz.

   • Kultura korporacyjna w aspekcie procesów zarządczych w polskich przedsiębiorstwach wydobywczych — Corporate culture in terms of management processes in the Polish mining companies / Patrycja BĄK, Marta SUKIENNIK, Barbara KOWAL // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 135–144. — Bibliogr. s. 143–144, Streszcz.

   • Rola kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie wydobywczym — The role of culture of health and safety in the mining company / Patrycja BĄK, Marta SUKIENNIK, Mariusz KAPUSTA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 11–15. — Bibliogr. s. 14–15, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

   • Rola zarządzania ryzykiem w grupie kapitałowej działającej w obszarze przemysłu wydobywczego — The role of risk management in the group operating in the area of the mining industry / Patrycja BĄK, Mariusz KAPUSTA, Marta SUKIENNIK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN: 1733-2842. — 2016 nr 4 cz. 2 (82) Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw, s. 581–590. — Bibliogr. s. 589–590, Streszcz., Abstr.

   • The effects of \emph {cash pooling} application in funds management in a capital group in hard coal mining industry — Efekty wykorzystania \emph {cash poolingu} w zarządzaniu środkami pieniężnymi w grupie kapitałowej w górnictwie węgla kamiennego / Patrycja BĄK, Agata Sierpińska-Sawicz // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2016 vol. 61 no. 1, s. 95–107. — Bibliogr. s. 106–107

   All rights reserved © 2010 Akademia Górniczo-Hutnicza