http://www.agh.edu.pl http://www.gorn.agh.edu.pl
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Witaj

Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]

Profil użytkownika

brak zdjęcia

Dariusz Fuksa

 dr hab. inż., adiunkt

Pokój: 307, pawilon A-1, III p.
Telefon: 12-617-21-83
fuksa@agh.edu.pl
Termin konsultacji: piątek, 14:15-15:00
Komunikaty użytkownika: tutajPublikacje

Lista publikacji w roku 2017


  • An evaluation of practical applicability of multi-assortment production break-even analysis based on mining companies — Ocena praktycznej przydatności metod analizy wieloasortymentowego progu rentowności produkcji na przykładzie przedsiębiorstw górniczych / Dariusz FUKSA, Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Zdzisław GAŁAŚ, Arkadiusz UTRATA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 1, s. 33–44. — Bibliogr. s. 43–44. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/943/731

  • Metoda oceny wpływu zmiennego zapotrzebowania odbiorców węgla na rentowność wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego — The method for the assessment of the impact of variable demand of hard coal consumers on the profitability of a multi-facility mining enterprise / Dariusz FUKSA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2017 R. 18 nr 1, s. 249–256. — Bibliogr. s. 256, Streszcz.

  • Wykorzystanie modelu Millera-Orra do zarządzania środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa górniczego — Usage of the Miller-Orr model for cash managing in the mining enterprise / Dariusz FUKSA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2017 R. 18 nr 1, s. 241–247. — Bibliogr. s. 247, Streszcz.


  Publikacje

  Lista publikacji w roku 2016


   • Controling zasobów ludzkich w polskich przedsiębiorstwach wydobywczych — Controlling of human resources in the Polish mining companies / Mieczysław ŚLÓSARZ, Marek KĘSEK, Dariusz FUKSA, Artur BATOR // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 79–82. — Bibliogr. s. 81–82, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

   • Modyfikacja zachowań pracowników kopalń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy — Employees bahavior modification of safety and health at work in a mine / Artur BATOR, Marek KĘSEK, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 8–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

   • Porządkowanie liniowe jako narzędzie controllingu w zarządzaniu procesem produkcyjnym w kopalniach węgla kamiennego — Linear ordering as a tool for controlling the management of the production process in coal mines / Marek KĘSEK, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ, Artur BATOR // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 37–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

   • Prognoza wielkości wydobycia kopalni węgla kamiennego — The forecast amount of extracted coal mine / Dariusz FUKSA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 29–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

   • Przyszłość polskiego węgla — The future of Polish coal / Dariusz FUKSA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 9–16. — Bibliogr. s. 15, Streszcz.

   • Racjonalizacja decyzji produkcyjnych w spółce węglowej z wykorzystaniem analizy postoptymalnej — Rationalisation of production decisions in a coal company using the post-optimal analysis / Dariusz FUKSA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — 113, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. s. 105–[114], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-889-9

   • Szanse i zagrożenia polskiej energetyki, w tym polskiego węgla, w realiach unijnej polityki klimatyczno-energetycznej — Opportunities and threats of the Polish energy sector, including Polish coal, in the realities of the EU climate and energy policy / Dariusz FUKSA, Marek KĘSEK, Mieczysław ŚLÓSARZ, Artur BATOR // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 33–36. — Bibliogr. s. 35–36, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

   All rights reserved © 2010 Akademia Górniczo-Hutnicza