http://www.agh.edu.pl http://www.gorn.agh.edu.pl
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Witaj

Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]

Profil użytkownika

Arkadiusz Kustra

 dr hab. inż., adiunkt

Pokój: 309, pawilon A-1, III p.
Telefon: 12-617-46-13
kustra@agh.edu.pl
Termin konsultacji: czwartek 13:30-15:00
Komunikaty użytkownika: tutajPublikacje

Lista publikacji w roku 2017


  Brak publikacji

  Publikacje

  Lista publikacji w roku 2016


   • Kreowanie wartości dla interesariuszy jako efekt strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa — [Value creation for stakeholders as a result of sustainable development strategy of an enterprise] / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstw w warunkach niepewności, zmienności i nieprzewidywalności : strategie - finanse - kompetencje : praca zbiorowa / pod red. Marka Jabłońskiego. — Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2016. — ISBN: 978-83-64927-99-7. — S. 35–46. — Bibliogr. s. 45–46, Streszcz., Summ.

   • Proces dystrybucji wartości dodanej dla interesariuszy przedsiębiorstw górniczych oparty na przepływach pieniężnych — [The distribution measurement of value added to stakeholders of mining companies based on cash flow] / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // W: XVI Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 17–20 maja 2016 : kdimu.pwr.wroc.pl : materiały konferencyjne. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-7493-939-3. — S. 60–62. — Bibliogr. s. 61–62

   • Reporting of sustainable development strategy in energy industry / KOWAL Barbara, KUSTRA Arkadiusz // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 118

   • Sustainability reporting in the energy sector / Barbara KOWAL, Arkadiusz KUSTRA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00129, s. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/zjf0Ty [2016-11-08]. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1\textsuperscript{st} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17–19, 2016]

   • Umowy \emph {off take} jako źródło finansowania alternatywnego w projektach geologiczno-górniczych — Off take contracts as a source of alternative financing in geological mining projects / Arkadiusz KUSTRA, Robert RANOSZ // Inżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny ; ISSN 2353-5490. — 2016 nr 1, s. 12–15. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

   • Value added for stakeholders in mining operations based on cash flow — Wartość dodana dla interesariuszy przedsiębiorstw górniczych oparta na przepływach pieniężnych / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 17–22. — Bibliogr. s. 22, Abstr.

   • Wartość zrównoważona w łańcuchu logistycznym — The sustainable value in the logistics chain / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 6 = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Moniki Hardygóry, Joanny Bac-Bronowicz i Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-942205-7-0. — S. 30–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Abstr.

   • Zrównoważona rachunkowość w systemie raportowania wyników dla interesariuszy — Sustainability accounting in the reporting system of the results to stakeholders / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN: 1733-2842. — 2016 nr 4 cz. 2 (82) Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw, s. 421–429. — Bibliogr. s. 428, Streszcz., Abstr.

   All rights reserved © 2010 Akademia Górniczo-Hutnicza