http://www.agh.edu.pl http://www.gorn.agh.edu.pl
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Witaj

Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]

Profil użytkownika

Jerzy Mieszaniec

 dr inż., starszy wykładowca

Pokój: 312b, pawilon A-1, III p.
Telefon: 12-617-23-09
mieszan@agh.edu.pl
Termin konsultacji: czwartek, 12:30-13:30
Komunikaty użytkownika: tutaj

Więcej informacji o mnie znajdziesz na mojej stronie internetowych pod adresem - http://home.agh.edu.pl/mieszan/


Publikacje

Lista publikacji w roku 2017


  • Makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania służb BHP w przedsiębiorstwie — Macroeconomic determinants of the health and safety services of an enterprise / Artur BATOR, Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2017 nr 7 dod.: CD, s. 55–66. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 65–66, Streszcz., Summ.

  • Rola interesariuszy przedsiębiorstwa w procesie wprowadzania innowacji — The importance of stakeholders in innovation process / Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK, Artur BATOR // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2017 nr 7 dod.: CD, s. 502–516. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 514–516, Streszcz., Summ.

  • Udział zewnętrznych instytucji kontrolnych w kształtowaniu elementów strategii społecznej odpowiedzialności związanych z bezpieczeństwem pracy — Participation of external audit institutions in shaping elements of CSR strategy related to occupational safety / Romuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC, Artur BATOR // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2017 nr 7 dod.: CD, s. 583–594. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 594, Streszcz., Summ.


  Publikacje

  Lista publikacji w roku 2016


   • Czynniki motywujące przedsiębiorstwa górnicze do wdrażania ekoinnowacji — Factors motivating in mining enterprises to implementing eco-innovation / Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 59–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

   • Działania przedsiębiorstw górniczych w ramach strategii CSR podnoszące satysfakcję pracowników — Mining companies' corporate social responsibility strategies increasing employee satisfaction / Romuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2016 R. 23 nr 7 dod.: CD, s. 631-645. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 644–645, Streszcz., Summ.

   • Przesłanki podejmowania działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa górnicze — The reasons to undertake innovative activities by mining companies / Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2016 R. 23 nr 7 dod.: CD, s. 580–589. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 588-589, Streszcz., Summ.

   • Symulacyjna gra decyzyjna jako narzędzie poznawania konsekwencji błędnych decyzji w logistycznym łańcuchu dostaw — Simulation game as a tool for learning decision-making and consequences of wrong decision in logistics supply chain / Jerzy MIESZANIEC, Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2016 nr 48, s. 61–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz.. — III konferencja eTechnologie w kształceniu inżynierów eTEE'2016 : Kraków, 11 kwietnia 2016

   • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jako element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw — Occupational health and safety management system as an element of corporate social responsibility / Romuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 63–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

   All rights reserved © 2010 Akademia Górniczo-Hutnicza