http://www.agh.edu.pl http://www.gorn.agh.edu.pl
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Witaj

Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]

Profil użytkownika

brak zdjęcia

Mieczysław Ślósarz

 dr inż., adiunkt

Pokój: 304, pawilon A-1, III p.
Telefon: 012-617-45-09
slosarz@agh.edu.pl
Termin konsultacji: środa, 10:00-11:00
Komunikaty użytkownika: tutajPublikacje

Lista publikacji w roku 2017


  • Identyfikacja oczekiwanych ról zespołowych w przemyśle wydobywczym — Identification of the expected team roles in the mining industry / Mieczysław ŚLÓSARZ, Artur BATOR // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 9, s. 30–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Abstr.

  • Nowoczesne formy szkoleń pracowników zakładów górniczych — Modern forms of mining workers training / Artur BATOR, Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 9, s. 19–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Abstr.

  • Wybrane zagadnienia budowy zespołów ludzkich — Selected issues of human team building / Mieczysław ŚLÓSARZ // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2017 nr 7 dod.: CD, s. 738–749. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 749, Streszcz., Summ.


  Publikacje

  Lista publikacji w roku 2016


   • Controling zasobów ludzkich w polskich przedsiębiorstwach wydobywczych — Controlling of human resources in the Polish mining companies / Mieczysław ŚLÓSARZ, Marek KĘSEK, Dariusz FUKSA, Artur BATOR // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 79–82. — Bibliogr. s. 81–82, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

   • Modyfikacja zachowań pracowników kopalń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy — Employees bahavior modification of safety and health at work in a mine / Artur BATOR, Marek KĘSEK, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 8–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

   • Porządkowanie liniowe jako narzędzie controllingu w zarządzaniu procesem produkcyjnym w kopalniach węgla kamiennego — Linear ordering as a tool for controlling the management of the production process in coal mines / Marek KĘSEK, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ, Artur BATOR // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 37–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

   • Szanse i zagrożenia polskiej energetyki, w tym polskiego węgla, w realiach unijnej polityki klimatyczno-energetycznej — Opportunities and threats of the Polish energy sector, including Polish coal, in the realities of the EU climate and energy policy / Dariusz FUKSA, Marek KĘSEK, Mieczysław ŚLÓSARZ, Artur BATOR // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 33–36. — Bibliogr. s. 35–36, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

   All rights reserved © 2010 Akademia Górniczo-Hutnicza