http://www.agh.edu.pl http://www.gorn.agh.edu.pl
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Witaj

Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]

Profil użytkownika

Romuald Ogrodnik

 dr inż., adiunkt

Pokój: 302, pawilon A-1, III p.
Telefon: 012-617-23-09
rogrod@agh.edu.pl
Termin konsultacji: -
Komunikaty użytkownika: tutajPublikacje

Lista publikacji w roku 2017


  • Kreowanie kultury bezpieczeństwa na przykładzie praktycznych działań w Akademii Górniczo-Hutniczej — Creating the culture of safety on the example of activities in the AGH University of Science and Technology / Mariusz KAPUSTA, Zbigniew BURTAN, Romuald OGRODNIK // W: Zagrożenia na stanowiskach pracy : wybrane zagadnienia / red. nauk. Grzegorz Ostasz, Andrzej Pacana. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2017. — ISBN: 978-83-7934-131-3. — S. 79–89. — Bibliogr. s. 88–89

  • Zagrożenia naturalne wpływające na stan bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie węgla kamiennego — Natural hazards affecting the status of safety in the Polish coal mining / Zbigniew BURTAN, Mariusz KAPUSTA, Romuald OGRODNIK // W: Zagrożenia na stanowiskach pracy : wybrane zagadnienia / red. nauk. Grzegorz Ostasz, Andrzej Pacana. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2017. — ISBN: 978-83-7934-131-3. — S. 59–71. — Bibliogr. s. 71


  Publikacje

  Lista publikacji w roku 2016


   • Czynniki motywujące przedsiębiorstwa górnicze do wdrażania ekoinnowacji — Factors motivating in mining enterprises to implementing eco-innovation / Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 59–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

   • Działania przedsiębiorstw górniczych w ramach strategii CSR podnoszące satysfakcję pracowników — Mining companies' corporate social responsibility strategies increasing employee satisfaction / Romuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2016 R. 23 nr 7 dod.: CD, s. 631-645. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 644–645, Streszcz., Summ.

   • Przesłanki podejmowania działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa górnicze — The reasons to undertake innovative activities by mining companies / Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2016 R. 23 nr 7 dod.: CD, s. 580–589. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 588-589, Streszcz., Summ.

   • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jako element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw — Occupational health and safety management system as an element of corporate social responsibility / Romuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 63–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

   • Wskaźniki efektywności działalności środowiskowej kopalń węgla kamiennego — Environmental performance indicators of hard coal mines / Romuald OGRODNIK // W: Ekonomika ochrony środowiska i ekoinnowacje. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 454). — ISBN: 978-83-7695-621-3. — S. 117–130. — Bibliogr. s. 130, Streszcz., Summ.

   All rights reserved © 2010 Akademia Górniczo-Hutnicza