http://www.agh.edu.pl http://www.gorn.agh.edu.pl
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Witaj

Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]

Profil użytkownika

Marta Sukiennik

 dr inż., adiunkt

Pokój: 316, pawilon A-1, III p.
Telefon: 012-617-20-72
marta.sukiennik@agh.edu.pl
Termin konsultacji: środa 11:30-12:30
Komunikaty użytkownika: tutajPublikacje

Lista publikacji w roku 2017


  • Evolutionary optimisation of coal production in underground mines — Optymizacja produkcji w kopalniach węgla kamiennego z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych / Edyta BRZYCHCZY, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1972. Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1641-3466. — 2017 z. 100, s. 61–76. — Bibliogr. s. 73–76, Abstr., Streszcz.

  • Optymalizacja ryzyka produkcyjnego na wybranym przykładzie — The optimization of risk production on selected examples / Marta SUKIENNIK, Aneta NAPIERAJ, Dominik Rusek // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN: 1733-2842. — 2017 nr 1 (85) Zarządzanie finansami, s. 507–517. — Bibliogr. s. 517, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza


  Publikacje

  Lista publikacji w roku 2016


   • Bezpieczeństwo pracowników w aspekcie transportu ludzi przenośnikami taśmowymi — The safety underground workers in aspect of their transport by mining belt conveyors / Marta SUKIENNIK, Monika Wojciechowska // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 75–78. — Bibliogr. s. 78, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

   • Koncepcja badań niezawodności przenośników taśmowych z wykorzystaniem narzędzi zarządzania jakością — The concept of reliability tests of conveyor belts with the use of quality management tools / Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 71–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

   • Kultura korporacyjna a czynnik ludzki w polskich przedsiębiorstwach wydobywczych — Corporate culture and the human factor in the Polish mining companies / Marta SUKIENNIK, Patrycja BĄK, Mariusz KAPUSTA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 125–134. — Bibliogr. s. 134, Streszcz.

   • Kultura korporacyjna w aspekcie procesów zarządczych w polskich przedsiębiorstwach wydobywczych — Corporate culture in terms of management processes in the Polish mining companies / Patrycja BĄK, Marta SUKIENNIK, Barbara KOWAL // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 135–144. — Bibliogr. s. 143–144, Streszcz.

   • Method of the assessment of the influence of longwall effective working time onto obtained mining output — Metoda oceny wpływu efektywnego czasu pracy w ścianie na uzyskiwane wydobycie / Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2016 vol. 61 no. 4, s. 967–977. — Bibliogr. s. 977

   • Rola kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie wydobywczym — The role of culture of health and safety in the mining company / Patrycja BĄK, Marta SUKIENNIK, Mariusz KAPUSTA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 11–15. — Bibliogr. s. 14–15, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

   • Rola zarządzania ryzykiem w grupie kapitałowej działającej w obszarze przemysłu wydobywczego — The role of risk management in the group operating in the area of the mining industry / Patrycja BĄK, Mariusz KAPUSTA, Marta SUKIENNIK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN: 1733-2842. — 2016 nr 4 cz. 2 (82) Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw, s. 581–590. — Bibliogr. s. 589–590, Streszcz., Abstr.

   • Systemowe zarządzanie jakością jako element poprawy efektywności w polskiej kopalni węgla kamiennego — Quality management system as a part of the efficiency improvement in the polish coal mine / Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN: 1733-2842. — 2016 nr 4 cz. 1 (82) Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw, s. 357–366. — Bibliogr. s. 365–366, Streszcz., Abstr.

   All rights reserved © 2010 Akademia Górniczo-Hutnicza