http://www.agh.edu.pl http://www.gorn.agh.edu.pl
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Witaj

Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]

Profil użytkownika

Roman Magda

 prof. dr hab. inż., profesor zwyczajny

Pokój: 315, pawilon A-1, III p.
Telefon: 012-617-21-81
magda@agh.edu.pl
Termin konsultacji: poniedziałek, 12:30-13:30
Komunikaty użytkownika: tutaj

Więcej informacji na stronie osobistej: http://home.agh.edu.pl/magda/


Publikacje

Lista publikacji w roku 2017


  • An expert system for underground coal mine planning — System ekspertowy dla potrzeb planowania robót górniczych w podziemnych kopalniach węgla kamiennego / Edyta BRZYCHCZY, Marek KĘSEK, Aneta NAPIERAJ, Roman MAGDA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2017 vol. 33 iss. 2, s. 113–127. — Bibliogr. s. 125–126, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/qPRLdh

  • Wzrost stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej i redukcja kosztów stałych jako podstawowe kierunki działań restrukturyzacyjnych zmierzających do zmniejszenia jednostkowego kosztu produkcji górniczej — [Increase in the rate of utilisation of the production capacity and reduction in fixed costs as basic directions of restructuring operations aiming at reducing the unit cost of mine production] / Roman MAGDA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 1, s. 98–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz.


  Publikacje

  Lista publikacji w roku 2016


   • Kierunki racjonalizacji jednostkowego kosztu produkcji w przedsiębiorstwie górniczym — Ways of rationalization of unit cost of production in the mining company / Roman MAGDA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 145–152. — Bibliogr. s. 152, Streszcz.

   • Odpowiedź na prośbę pana prof. dr. hab. inż. Andrzeja Lisowskiego o uzupełniające wyjaśnienia do artykułu w „Przeglądzie Górniczym”, zeszyt 8/2016 : polemiki – dyskusje — [Supplementary explanations to the article] / Roman MAGDA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 11, s. 88–89

   • O możliwościach obniżania jednostkowego kosztu produkcji zakładu górniczego w świetle badań analitycznych — About the possibilities of reducing the unit cost of mine production in analytical approach / Roman MAGDA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 55–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

   • Udział pracowników Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH w badaniach nad efektywnością i produktywnością przedsiębiorstw górniczych — [Participation academic staff from the Department of Economics and Management in Industry in research on mining companies efficiency and productivity] / Roman MAGDA // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016. — ISBN: 978-83-941281-0-4. — s. 474–481. — Bibliogr. s. 480–481, Streszcz.

   • Wkład Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH do dydaktyki i badań naukowych w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym — Contribution of AGH Department of Economics and Management in Industry to didactic and reseach activity concerning management and production engineering in the mining industry / Roman MAGDA, Ryszard SNOPKOWSKI, Jerzy ZAŁUCKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 2–6. — Bibliogr. s. 6, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

   • Wybrane aspekty zarządzania i inżynierii produkcji w przedsiębiorstwie górniczym — Selected aspects of management and production engineering in the mining company / Roman MAGDA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1968. Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1641-3466. — 2016 z. 99, s. 275–285. — Bibliogr. s. 285, Streszcz., Abstr.

   All rights reserved © 2010 Akademia Górniczo-Hutnicza