Logo AGH Logo WILiGZ

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

KATEDRA EKONOMIKI I ZARZĄDZANIA
W PRZEMYŚLE

O Katedrze

 

Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH jest kontynuatorką badań naukowych i kształcenia studentów w dziedzinie ekonomiki i zarządzania, których początki sięgają 1922 roku, kiedy to na Wydziale Górniczym powstała Katedra Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych i Prawa Górniczego.

Katedra nie odcinając się od swych górniczych korzeni ciągle rozszerza zakres podejmowanej problematyki. Dziś obok zagadnień leżących pierwotnie w sferze jej zainteresowań - ekonomiki przedsiębiorstwa górniczego, restrukturyzacji kopalń węgla kamiennego i organizacji robót górniczych - pracownicy Katedry podejmują problematykę: modelowania produkcji przemysłowej, analizy finansowej przedsiębiorstwa, controllingu, zarządzania produkcją, logistyki, Lean Manufacturingu, marketingu i analizy strategicznej w wielu branżach przemysłu.

© 2020 Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle